Biserica "Sfinții Arhangheli Miahil și Gavriil" a Mănăstirii Agapia

Publicat

Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil se înalţă în mijlocul incintei, zveltă şi frumoasă, ascunzând în interiorul ei o comoară inestimabilă de artă bisericească şi românească.

Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil se înalţă în mijlocul incintei, zveltă şi frumoasă, ascunzând în interiorul ei o comoară inestimabilă de artă bisericească şi românească. Este construită în plan treflat, cu ziduri groase de piatră, pe o temelie solidă de piatră brută. Are altar, naos, pronaos şi pridvor. A fost reparată după 1821, apoi între 1858 şi 1862, când i s-au adăugat un nou pridvor, cel vechi închizându-se în sânul bisericii, şi două turle mai mici, una pe pridvor, alta pe altar, şi s-au lărgit ferestrele. Cele două turle au fost mistuite de incendiul din 1903, rămânând numai turla veche a Pantocratorului, cu formă octogonală şi cu calotă sferică. Ea se sprijină pe arcele naosului boltit. Zidul despărţitor dintre vestibul, pridvor şi pronaos a fost înlocuit cu trei arce. Intrarea se face prin partea sudică, pe o uşă masivă din lemn, iar în pronaos printr-o uşă metalica. Tâmpla, din lemn sculptat, a fost pictată în 1858. O dată cu refacerile din 1858-1862 s-a amenajat din nou mormântul ctitorilor. Policandrele au fost comandate la Viena şi executate în 1858-1862, iar candelabrele, îmbrăcămintea icoanelor împărăteşti şi alte obiecte ce împodobesc biserica au fost lucrate la Paris. În exterior biserica este în stil roman, cu faţadele spoite în alb, imitând piatra cioplită. Uşile şi ferestrele sunt încadrate cu pilaştrii în stil corintic. Deasupra uşii de intrare în biserică este pisania, încrustată în marmură cu litere slavone şi icoana hramului Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil în mozaic de Murano.