Pictura bisericii "Sfinții Arhangheli Miahil și Gavriil" a Mănăstirii Agapia

Publicat

Opera marelui pictor Nicolae Grigorescu, a fost executată în anii 1858-1862, când artistul avea 20 de ani.

Opera marelui pictor Nicolae Grigorescu, a fost executată în anii 1858-1862, când artistul avea 20 de ani. În catapeteasmă, în afară de autoportretul pictorului, sunt pictaţi Sfântul Ioan Botezătorul, Maica Domnului, Iisus Hristos, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, Sfântul Gheorghe. Chipuri de călugăriţe ori de localnici din satele Agapia şi Filioara i-au servit drept sursă de inspiraţie : Iisus Hristos pe Golgota înainte de răstignireSfinţii Trei Ierarhi (în altar), Sfintele Muceniţe Varvara şi AgapiaRuga din gradina GhetsimaniDrumul CruciiPunerea Mântuitorului în mormântCina cea de TainăIntrarea Mântuitorului în Ierusalim. Lucrarea a fost recepţionată de pictorul ieşean George Siler, care a trimis la minister un referat elogios. Despre Grigorescu şi pictura sa au scris Al. Vlahuţă, B. Delavrancea, Calistrat Hogaş şi Mihail Kogălniceanu. La recomandarea acestuia din urmă, i s-a acordat o bursă a Moldovei la Paris. Tot la propunerea lui Kogălniceanu, maica stareţă Tavita Ursache i-a plătit încă 750 galbeni, peste cei 2 000 ai contractului.

Citește alte articole despre: